Devlet Destekleri

Devlet Destekleri Almak İçin İstenen Belgeler

Yeni üretim tesisi kurmak isteyen veya var olan tesisini genişletmek isteyen yatırımcılar için devlet teşvik ve destek olanağı sunmaktadır. Teşvik desteği kurulacak firmanın büyüklüğüne veya türüne göre değişmektedir. Ancak bu destekten yararlanmak için yönetmelikte belirtilen yasa maddelere uymak ve bu konuda istenen belgeleri hazırlamak gerekir. Devlet desteği hangi programları içerir. Projelendirme nasıl yapılır ve devlet desteğinde şahıs veya kurumlar ne kadar hibe ne kadar geri ödemeli teşvik alır. Açacağınız üretim tesisinin türüne göre hangi belgeleri hazırlayacağınız konusunda bir bilginiz yoksa danışmanlık desteği almalısınız.

Hazırlanan proje ve dosya eksikse veya yönetmelikte istenen şartlara uygun değilse başvurunuz kabul edilmez. Müracaatı işe başlamadan önce yapmanız çok önemli. Eğer teşvik verilecek zamanı kaçırdıysanız yeni başvuru zamanında yeniden müracaat hakkınız vardır. Devlet desteklerinin yanı sıra Avrupa birliğinin verdiği teşvik desteklerinden de yararlanabilirsiniz. KOSGEB destekleri, devlet yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi ve hariçte işleme izin belgesi bu kategoride işletmenizin türüne göre istenen belgelerdir. Belgelerin hazırlanması gerçekten bu konuda belli bir tecrübe ve bilgi gerektirir. Belki de milyarlarca TL destek alacağınız bir projeyi dosyanızdaki eksiklikler veya yanlışlıklar yüzünden kaybedebilirsiniz. Firmamız tüm müşterilerine projenin hazırlanmasında, içerik ve başvuru işlemlerinde profesyonel hizmet sunarak bu konuda hedeflerine ulaşma imkânı ve garantisi sunuyor.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Yurtdışına hammadde ihraç ederek işlenmiş maddeyi geri ithal edecek firmalara imkan sağlaya nbelgedir.

detaylı bilgi »

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenen ve Gümrük ve KDV muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan belgedir.

detaylı bilgi »

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni üretim tesisi kurmak, büyütmek, isteyen firmalar için düzenlenen belgedir.

detaylı bilgi »

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri ile ilgili bilgileri içerir.

detaylı bilgi »