KOSGEB Destekleri

KOSGEB Girişimci Destek Belgeleri

Genel olarak küçük yatırımcılara yeni iş yeri açma ve kendisini geliştirme olanağı sunan ve devlet tarafından geri ödemesiz olarak verilen yatırım destek fonlarıdır. KOSGEB desteklerinden yararlanmak için yapacağınız üretim veya açacağınız işletmenin büyüklüğüne göre proje hazırlamanız gerekir. Projenizin yönetmeliklerde belirtilen belgelerle gerekli bakanlığa başvuru ile yapılması gerekir. Sunduğunuz proje bu konuda yetkili makamlar tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde destek için onay verilir.

Ancak projenin oluşturulmasından başvurunun yapılmasına kadar geçen süreçte tüm işlemlerin yönetmeliğe uygun olması ve takip edilmesi gerekir. Devlet desteklerini alabilmek diğer İSO izin belgeleri almakla biraz daha farklıdır. Daha detaylı ve titiz bir çalışma gerektirir. Projenin beğenilmesi ve teknik detayların doğru bir şekilde hazırlanması ve dosyada bu konuda istenen şartlara uygun bir sunum yapılması ile tüm girişimciler hayal ettikleri iş için destek onayı alabilirler.

Girişimci projeyi kafasında tasarlar ancak projenin dosya şeklinde hazırlanması için danışmanlık desteği alır. İşlerin sizin adınıza takip edildiği ve riske atılmadığı danışmanlık hizmetleri bu konuda yetkili ve profesyonel hizmet veren firmalar tarafından yapılır. Bu konuda uzun yıllara dayanan tecrübemizle firmalara güven ve kaliteli hizmet olanağı sunuyoruz. Bazı projelerde devlet desteğinin tamamını hibe olarak alabildiğiniz gibi bazı projelerde %70’ lik kısmını geri alırsınız.

Projenizin onaylanmasının ardından kuracağınız veya üretim yapacağınız işletmeniz için diğer izin belgelerini almanız gerekecektir. Hizmet yeterlilik belgesi, kalite yönetim belgesi, iş sağlığı ve güvenliği için istenen belgeler ve ortamın bu yönetmeliğe uygun hizmet verdiğini gösteren izin belgeleri dahil olmak üzere yapacağınız iş türüne göre ihtiyacınız olan tüm belgeler firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Firmamız bu konuda Türkiye’nin en saygın firmaları arasında yer alıyor. Müşterilerimizin işlerini hiçbir zaman riske atmadan her geçen gün yeni müşteri kitlesi ile hizmetlerimize devam ediyoruz. Bizimle İstanbul merkezli ofisimizden veya online web sitemizden iletişime geçip bu konuda talep ve ihtiyaçlarınızı bildirebilirsiniz. Tüm izin belgeleri için müşteriye özel çözüm önerilerimizle süreci hızlandırıp bir an önce işinize başlamanız için kesintisiz hizmet olanağı sunuyoruz.

KOSGEB PROJELERİ

 

GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

 

-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

 

 

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK

ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI (%)
1.

Bölge

2., 3., 4. Bölgeler
 1. ve 6. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 % 50 % 60 % 70
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
3 Tanıtım Desteği 25.000
4 Eşleştirme Desteği 30.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6 Danışmanlık Desteği 22.500
7 Eğitim Desteği 20.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9 Tasarım Desteği 22.500
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000**
11 Belgelendirme Desteği 30.000**
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
15 Lojistik Desteği 40.000

(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

***Tanıtım Desteği, Yurtiçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

 

AR-GE, İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 

Proje Süresi

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en çok 24 (yirmi dört) ay,
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.


AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI        

* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.

 
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı    
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı    
Kira Desteği 18.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli) 500.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75

 

KOBİ Proje Destek Programı

 
Program Süresi 3 Yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Proje Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

 

 

Desteklenecek Proje Giderleri

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti 1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 700.000 TL)

 

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:

1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)

Proje Destek Oranı 1. Bölgede %50*

2., 3. ve 4. Bölgelerde %60*

5. ve 6. Bölgelerde %70*

PROGRAMIN AMACI
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ 

 

– Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

– Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,

– Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

 

gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

 

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

 

ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir

 

Tematik Proje Destek Programı

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 

  Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 36 Ay
Proje Süresi 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60
Destek Türü Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti 150.000 TL

 


Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri,
 • Genel idari giderler


Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

 

 

 

KALKINMA AJANSLARI DESTEKLERİ

 

TKDK DESSTEKLERİ

  TARIMSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PROGRAMLARI
Kimler Başvurabilir KOBİ, Gerçek Kişiler, Tarım Kredi Kooperatifleri, Üretici Birlikleri
Yatırım Destek Miktarı ve Limiti Azami tutar: 1.500.000 € -(Destek Oranı % 50 – 65 arasında) Hibe şeklinde.
Destek Kalemleri • 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

• 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

• 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

302-1 Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

 

302-2 Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması

302-3 Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri

302-4 Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri

302-5 Su ürünleri yetiştiriciliği

 

302-6 Makine Parkları

302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

 

Çağrı esaslıdır. İllere göre destek oranları destek kolları değişmektedir.

 

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ

 1. 1 İHRACAAT DESTEKLERİ

Destek sisteminde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

1.2 Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB)

 

YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari

sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5

inci ve 6 ncı bölgelerde ise beş yüzbin Türk Lirası olması gerekir.

 

Mevcut Tesisler Daha önce yapılmış mevcut yatırımlar için veya mevcut istihdam için yatırım teşviklerinden faydalanılamaz. Mevcut tesise ilave yatırım yapılacak olması ve bu yatırım için YTB alınması halinde yatırım teşviklerinden faydalanılabilir.

 

Teşvik Belgesi ile; Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile

EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen

şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 5 inci maddede belirtilen sabit

yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek

unsurlarından yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

Bölgesel teşvik uygulamaları: EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları

belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde

aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

Büyük ölçekli yatırımlar: EK-3’te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım

konuları aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti.

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 

Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı

gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

a) Gümrük vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası.

c) Vergi indirimi.

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

d) Yatırım yeri tahsisi.

e) Faiz desteği.

f) KDV iadesi.

g) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

(6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebile-

cek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde

belge düzenlenebilir.

 

 

Not 1: Teşvik Belgesi  alınacağı sırada diğer evraklar haricinde; Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari  para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da  yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun  ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından

alınacak barkodlu çıktı alınacaktır.

EK-4

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

I – TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

 

 1. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ

1- (Değişik:RG-5/3/2015-29286) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).

2- Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). 3- Küp şeker.

4- 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.

5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).

6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.

7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

 

 1. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. 2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.

3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.

4- (Değişik:RG-8/4/2015-29320) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012

 

tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç)

5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).

6- (Mülga:RG-30/5/2013-28662)

7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir.

 1. a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
 2. b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
 3. c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.

 

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon

 

cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

 1. HİZMETLER SEKTÖRÜ

1- (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.

2- (Değişik:RG-13/10/2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.

 

 

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.

5- Sinema salonu yatırımları.

6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.

9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.

10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.

11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.

12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.

13- Yat ithali yatırımları.

14- Taşıt kiralama yatırımları. 15- Halı yıkama yatırımları.

16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetler,i, veri tabanı

 

faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. 18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.

 

19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.