Diğer Hizmetlerimiz

İthalat, İhracat ve İmalat İzin Belgeleri

İthalat ve ihracatta firmaların uluslararası piyasalarda veya yurt içinde mallarını serbest dolaştırabilmeleri için bir takım belgeleri hazırlaması ve yönetmeliğe uygun hizmet vermesi istenir. Yerli üreticiler bazı durumlarda ithali yapılan mallarda sıkıntıya girer. Bu sıkıntıların önüne geçmek için ithalatta bazı kotalar verilir. Rekabetin hızlı olduğu bu ortamda tüm imalat ve ithalat firmalarının sektörde eşit şartlarda hizmet vermesini ön gören ithal lisansı ve gözetim belgesi dış ticaret müsteşarlığının yönetmelikte sunduğu maddelere göre hazırlanır.

Sorunsuz bir ithalat için hazırlamanız gereken diğer belgelerden birisi de gümrükleme belgesidir. Bu belgeyi almadığınız sürece mallarınızı gümrükten geçirmeniz mümkün değildir. İşin bu kısmı firma için biraz daha zordur. Dekont, banka işlemleri ve gümrüğün her safhasında istenecek bilgi ve belgelerin temin edilip gerekli mercilere kuryelerle ulaştırılması firmamızdaki kuryeler tarafından seri bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Kesintisiz online iletişim hizmetlerimizle çalıştığımız projenin her safhasını adım adım takip ediyoruz. Gümrüklerde malların beyanı ve tescil işlemleri için merkezlerimizdeki EDI bağlantısı ile resmi prosedürlerin tamamı hakkında anında bilgi sahibi oluyoruz. Personellerimizle GSM bağlantısı ve telsiz bağlantısı ile devamlı iletişim halinde olduğumuz için hiçbir projenin riske atılmamasını amaçlıyoruz. İthal ettiğiniz her türlü malın gümrükten geçmesi için oluşturduğumuz kontrol noktalarında eksiklikler anında giderilip işlem sorunsuz olarak gerçekleştiriliyor.

İthal Lisansı ve Gözetim Belgesi

İthali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açan bazı malların ithalinin Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kotalar ile kısıtlanması dolayısıyla düzenlenen belgedir.

detaylı bilgi »

Barkod

Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar.

detaylı bilgi »

Gümrükleme

Her türlü ithalat ve ihracat işlemlerinde Danışmanlık Hizmetleri, Her türlü gümrükleme işlemlerinde Gümrükleme Hizmetleri ve Kesintisiz İletişim

detaylı bilgi »

Taşımacılık

Yurtdışındaki güçlü acente ağımız sayesinde, alıcınıza gümrükleme ve kapıya teslim servisi de verilmektedir.

detaylı bilgi »