İthal Lisansı ve Gözetim Belgesi

İthal Lisansı Olan Ürünlerin Barkodları Ne İçin Kullanılır

Ürünler tanımlanabilmek amacı ile barkod uygulaması denilen numaralandırma sistemi ile ayırt edilmektedir. Ürünler belirli ölçülerde tutularak gönderildikleri her ülkede geçerli olacak standart ölçüleri taşırlar. Tek numara ile işlem görecek olan ürünler mal ve hizmet alımında, gönderilen yer ve demirbaşın her yerde aynı tanımlama içinde olmasını sağlar.

EAN-UCC tanımı ile aranılan ürünlerin kolaylıkla bulunması sistem içinde onayı ile elde edilir. Barkodların kullanım amacı sadece ürünü tanımlamak içindir. Her ürün için tek olacak numaralar kimlik belgesi niteliğini taşımaktadır. Bütün ülkelerde alımı yapılan aynı ürün bu barkod sayesinde bilinmektedir. Ürünler barkodları sadece ürüne erişebilmek için kullanılmaktadır. Ürün hakkında bilgi içermeyen barkodlar sadece sistem içinde kullanılmak üzere belirlenmektedir.

Sektörel alanda her ürün için kullanılan bu uygulama bilgi içermediğinden sorgulama ve raporlama yapılamaz. Ticari amaçlı satılan ürünlerin dışında perakende satılan satışı olmayan mallar içinde kullanılması uygundur. Numaralar en güvenilir ağ içinde tespit edilerek elektronik sistemler içinde kullanımı aktif hale getirilmektedir.

İthal lisanslı olan ürünlerin barkodları numara içerisinde yer alan check digit sistemi sayesinde kontrol basamakları oluşturulmuştur. Her farklı ürün için farklı numaralandırma yapılmalıdır. Dünyanın her yerinde ithal edilecek olan ürünlerin farklı tanımlamalarla onaylanması bilgi içeriğine kolay erişimi sağlamaktadır.

Taşıma birimleri olarak belirlenen kısımda depolama ve paketleme işlemleri bu numaralandırma ile yapılmaktadır. Her ürün üzerinde değişmeyecek ve kullanıldığı sürece üzerinde kimlik mahiyetinde bulunacak rakamlar ile tanınmaktadır. Genellikle gıda türünde olan ürünler miktarı değişken olan ürünlerdir. Bu ürünlerde yerel standartlar uygulanmaktadır. Numaranın içeriğinde ürünün ağırlığı yer almaktadır.

Perakende satışı olmayan değişken miktarlı ürünler genellikle kolilerin üzerine uygulanan barkodlar ile satışa sunulmaktadır. Bu ürünlerin gösterebilmek için uygulama tanımlayıcı 01 alfabesinden biri kullanılmalıdır. Kontrol basamakları barkod sonunda yer alan rakamlar ile belirlenmektedir. Uluslararası standartlarda değişken olan ürünler için farklı ürün kodu kullanılması depolama ve taşıma olanağında kolaylık sağlamaktadır. EANN numaraları ile gösterilemeyen değişken ürünler kendi sınırlarında kalmak koşulu ile farklı ulusal standartlar ile kullanılması uygun olacaktır.