Garanti Belgesi İle İlgili Yasalar

Garanti Belgesi İlgili Yasa Şartnamesi

Garanti belgesi tüketicileri koruma altına alan bir belgedir. Üretici, ithalatçı veya satıcı firmaların uluslararası veya iç pazarlarda mallarını satabilmeleri için garanti belgesi almaları gerekir. Bu belgenin alınması için üretimde ve satışta bazı kriterlere uyulması ve devletten bunun için izin alınması gerekir. Bu yasa tüketicilerin alışverişlerini de güvence altına almaktadır. Satın alınan ürünün garanti kapsamındaki süre içinde üründe herhangi bir arıza veya firmaya bağlı bir hasar olursa tüketici değişim veya iade hakkına sahiptir. Veya ürün için yetkili servisler gelip gerekli bakım hizmetini ücretsiz olarak yapma zorunluluğuna sahiptirler.

Garanti belgesi almak için firmanın gümrük ve ticaret bakanlığına istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için hazırlanan dilekçe genel müdürlüğe veya merkezin bulunduğu il müdürlüklerine sunulur. Firmanın satış sonrasında garanti kapsamında hizmet sunacağını gösteren yeterlilik belgesi de bu dosyada hazır olması gereken evrakların başında yer alıyor.

Her mal tipi için azami tamir süresi belirlenmiştir ve resmi gazetede yayınlanmıştır. Minimum garanti süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir ve garanti kapsamında ele alınan mallar Yasada detaylı olarak ele alınmıştır. Ticari veya mesleki hizmet sunan tüm tüzel kişiler ve kamu kuruluşları mallarını garanti belgesi ile piyasalara sunmak zorundadırlar.

Garanti belgesi uygulama esasları ve bu konudaki yasalar resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kapsamda ele alınan yasalar üretici, tüketici ve satıcı firmaların hangi esaslara uymaları gerektiğini detaylı olarak bildirmektedir.

Firmalar bu başvuruyu yapmaz ve mallarını garanti belgesi olmadan piyasalara sürerlerse kesinlikle yasal işlem başlatılır. Garanti kapsamında kabul ettiği yasa maddelerine uymayan firmalar da tüketici hakları gereği ya bu yanlışını telafi eder veya yasal işlem başlatılır. Bu durumda firma tazminat ödemek zorunda da kalabilir. Garanti belgesi Türkiye sınırları veya uluslararası platformda ticaret yapan tüm üretim ve ithalat alanlarını kapsar. Firmanın bu uyarıları dikkate almaması sonucunda Tüketici hakları hakem heyeti devreye girer. Tüketici Garanti süresi içinde tekrar bozulan tüm ürünler için defalarca hizmet alma olanağına sahiptir.