Garanti Belgesi Muafiyet İşlemi

Garanti Muafiyeti Hangi Mallar İçin Geçerlidir

Garanti belgesi muafiyeti yönetmeliklerde hangi malların muaf olup hangi malların bu kapsamda ele alındığını yasalarla maddeler halinde belirtilmektedir. Bu yönetmelikte garanti süreleri ve azami tamir süreleri, onaylama ve uygulamasına ilişkin tüm usul ve esaslar yönetmeliklerde belirtilmiştir. Üretilen bir mal veya bu malın ithalatının gerçek veya tüzel kişiler arasında özel olarak yapılması halinde garanti muafiyeti uygulanabilir. Ancak bu muafiyet için yasal yönetmelikler dahilinde hizmet verme yükümlülüğü vardır.

Garanti belgesi muafiyeti için taraflar arasında yazılı bir sözleşme yapılır. Bu kurallar çerçevesinde yapılan ithalat ve ihracatlarda garanti muafiyeti vardır. Muafiyet hakkının olması için yasaların belirttiği diğer kurallara uygun ithalat, ihracat ve üretim yapmak zorunludur.

Muafiyet İşlemi İçin İstenen Belgeler; noter tasdikli imza sirküleri, tarafların ıslak imzalarının yer aldığı taahhütname, dilekçe, proforma faturanın bir örneği, firmanın faaliyet türünü gösteren belge. Muafiyet belgesi alabilmek için yapılan ithalat ve üretimin yönetmeliğe uygun şekilde ve sayıda yapılması istenen şartlar arasında yer alıyor.

Muafiyet başvuru işlemleri ve bu süreçte yapılacak takipler firma için detay ve zaman gerektiren bir işlemdir. Bu yüzden firmalar bu konu için danışmanlık hizmeti almayı tercih etmektedir. Tüm başvuru işlemleri esnasında hazırlanması gereken evraklar ve muafiyet uygunluğu için aranan şartların oluşturulması dahil olmak üzere tüm süreç danışmanlık firmamız tarafından profesyonel olarak yapılmaktadır.

Muafiyet işlemleri İSO kalite belgeleri kapsamında ele alınan belgedir. Yönetmeliklerde bu belgenin alınması için aranan şartlar belirtilmiştir. Türkiye ve dünya pazarlarında firmaların satışlarını yasal bir süreçte sorunsuz olarak dolaştırabilmeleri hem firmanın ekonomik geleceği hem de ülkenin gelişmişliği için son derece önemlidir. Bu konuda gelişmişliğini tamamlayan bir ülke AB ülkeleri arasında farklı bir statüde yer alacaktır.   Bir firmanın muafiyet işlemine dahil olması diğer işlemlerden de muaf olduğu anlamına gelmez. İthalat-ihracat izinleri, CE işareti, marka&patent işlemleri ve diğer İSO kalite belgesi kapsamında firmanın üretim, ithalat ve ihracat alanına göre hazırlaması gereken belgeler vardır. Devlet destekleri ise yeni firmaların kurulup ülkenin ekonomik açıdan zenginleşmesi ve firmaların yeni sektörlerde hizmet vermeleri için istenen belgeleri hazırlayarak alınmaktadır.