Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

İş hayatında hizmet üretimden marka oluşturmaya, TSE ve garanti belgesinden ithalat ve ihracata kadar geniş bir alanda ele alınır. Yeni kurulacak bir firmanın alması gereken belgeler ve var olan iş yerini büyütmek için alınacak belge ve devlet destek işlemleri oldukça zahmet gerektiren bir işlemdir. Bir belgenin eksik olması o işin gecikmesi ve aksaması için yeterlidir. Örneğin Garanti belgesi almak için üretici veya satıcı firmanın bu alanda yönetmeliğe göre istenen belgeleri eksiksiz olarak bir dosya şeklinde hazırlayıp gümrük ve ticaret bakanlığına sunması gerekir. Diğer iş yeri türü ve ürün adedi de aynı ciddiyeti gerektirir.

Garanti belgesi, TSE belgesi ve diğer izinler alındıktan sonra işletmelerle anlaşmalı servisler tarafından servis hizmetleri verilir. Servis işlemlerinin yapılması ve bu alanda hizmet için Hizmet yeterlilik belgesi almak zorunludur. Hizmet yeterlilik belgesi servis istasyonlarını çalıştıracak tüm üretici, ithalatçı ve ihracat firma için gerekli bir belgedir. Bu belgenin alınması için istenen evraklar; öncelikle bu talebin belirtildiği ve yönetmelikçe belirtilen dilekçenin başvuru için önceden hazırlanması zorunluluğu vardır. 3 adet servis istasyonlarını gösterir belge, bakanlıkça bastırılan ve servis istasyonlarının satış sonrası vereceği hizmet yeterlilik belgesi, daha önceden alınmış olan ve üretimin uluslararası standartlarda yapıldığını gösteren noter tasdikli TSE hizmet yeterlilik belgesi, üretici veya ithalatçı firmanın dosyada bulundurması gereken belgedir. Bu dosyada yönetmelikçe istenen diğer bir evrak ise satış sonrası hizmet yeterlilik belgesidir.

Bu belgelerin hazırlanması için ön görülen bakanlıklar ve noter başta olmak üzere farklı resmi kurumlardan yazılı belgeler alınır. Yeni faaliyet yapacak bir işletme, girişimci veya daha önceden verdiği hizmete yenisini ekleyip geliştirmek isteyen tüm firmalar bu yasalardan sorumludur. Firmaların bu belgeleri hazırlaması hem iş hayatındaki hızlı rekabete katılımı açısından zaman kaybı oluşturur hem de dosyanın hazırlanması için bu konuda tecrübeli olmak gerekir. Bu tür işlemlerle sizin adınıza yasal çerçevede hizmet veren ve sorunsuz bir hizmet süreci sunan firmamızdan danışmanlık desteği alarak bir an önce iş hayatında yerinizi alabilirsiniz.