Satış Sonrası İşlemi Nedir?

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

Üretimin yasalara uygun bir şekilde yapılıp bu konuda istenen belgelerin alınmasının ardından firma bu konuda satışlarını yapacaktır. Ancak müşterinin haklarının korunması için aldığı garanti belgesinin geçerli olması için satış sonrasında bu konuda vereceği hizmet için yeterlilik belgesi alması gerekir. Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgeleri üretici, ithalatçı ve ihracatçı firmanın satış sonrası sunacağı servis hizmetlerini kapsar ve bu belge servis istasyonlarının varlığını ve usule uygun hizmet verdiğini göstermek için alınması yasal açıdan zorunlu olan bir belgedir.

Servis istasyonlarını çalıştırmak için alınması gereken hizmet yeterlilik belgesi için istenen evraklar sanayi ve ticaret bakanlığına sunulur ve belgenin alınabilmesi için istenen evrakların başvuruda mutlaka hazır edilmesi gerekir. Başvuruda eksik veya düzeltilmesi gereken bir evrak varsa işlem onaylanmaz ve firmaya eksikliklerini tamamlaması için yeniden başvuru olanağı tanınır.

Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi almak için istenen evraklar; başvuruda bu belgeyi neden almak istediğinize dair detaylı bilgilerin yer aldığı bir dilekçenin bulunması gerekir. Bu dilekçeyi sizin adınıza hazırlayacak danışmanlık firmamızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste bu dosyada istenen belgelerdir. Diğer bir belge ise istasyonların bu hizmeti vermek için yeterli donanıma sahip olduğunu gösteren belgedir. Bu belgenin içinde TSE izin belgesinin de bulunması yönetmelikte belirtilmiştir. Servis hizmetinin imalat, ithalat ve ihracat yapan firmaların servis için gerekli teknik düzenlemelere uygun olup olmadığı da incelenerek onaylanır. Tüm bu kapsamda hizmet alacak ve hizmet verecek üretici, ithalatçı ve ihracatçı firmaların noter tasdikli imza sirküleri de bu dosyada bulunmalıdır.

Sanayi ve ticaret bakanlığına sunacağınız bu dosyada tek bir eksiklik kabul edilmez. Firmamız bu konuda uzun yıllara dayanan tecrübesiyle servis istasyonu açmak isteyen tüm müşterilerine kalite, güven ve uygun fiyat çerçevesinde sorunsuz hizmet olanağı sunmaktadır. Online hizmet seçeneği ile artık iş yerlerinde, evde veya yolda bu konuda arzu ettiğiniz hizmet için başvuruda bulunabilirsiniz.