İyi Tarım Belgelendirme

İyi Tarım Uygulamaları ( GAP : Good Agricultural Practices )

Çevre,insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması ,doğal kaynakların
korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan
tarımsal üretim modeline iyi tarım denir.

Amaçlar;
    • Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması
    • Doğal kaynakların korunması
    • Tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik
    • Gıda güvenliğinin sağlanmasıdır