ISO 16949

TS ISO 16949 Nedir?

Kalite ve yönetim belgeleri geniş kapsamlı bir yönetmelik içerir. Ancak farklı sektörlerde üretim, ithalat ve ihracat yapan firmalar kendi sektörleri dışındaki firmaların uyması gereken bu kalite ve yönetim belgelerini hazırlamakla yükümlü değildir. Bu yüzden kalite ve yönetim belgesi yönetmelikleri firmanın üretim alanı ve tipine göre belirlenmiştir. Buna göre otomotiv sektörü yalnızca kendi üretim alanı için kalite ve yönetim yasalara uymakla mükelleftir. Otomotiv sektörü için hazırlanan yönetmelik şartları TS ISO 16949 içeriğinde detaylı olarak belirtilmiştir. Daha önce bu sektör için hazırlanan yasalarda değişiklik yapılmış ve yasa bu günün değişen şartlarına göre yeniden hazırlanmıştır.

Kalite ve yönetim TS ISO 16949 yönetmeliğine göre; hatasız bir üretim, sürekli gelişim ve farklı ihtiyaç ve talepleri olan firmaların isteklerini karşılamak bu belgenin hazırlanması için en geçerli faktörlerdir. Aynı zamanda bu belgenin üretici, ithalatçı ve tüketicilere getirisi de olumlu yöndedir. Otomotiv sektörü uluslararası alanda getirisi ve prestiji yüksek olan bir sektördür ve bu sektörde kaliteli hizmet için çağın beklentilerine cevap verecek bir üretim yapmak gerekir.

İSO TS 16949 Sisteminin Yararları; özellikle otomotiv sektörü bu yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ile derin bir nefes almıştır. Çünkü otomotiv sektöründe hizmet veren firmalar üretim ve servis sürecinde tedarik zincirini genişletme imkânına sahip olmuştur. Denetimler için alt yapı oluşturulur ve bu alt yapının kalitesi ileriki süreçte hem firma hem de tedarikçi için kolaylık sağlar. Uluslararası piyasalarda malların serbest dolaşımı için kalite ve yönetim belgeleri kolaylık sağlar. Aslında buna kolaylık demek yerine ithalat ve ihracatın yapılabilmesi için kesinlikle kalite yönetim belgesinin hazır edilmesi gerekir.

Hedefin son derece geniş olduğu, ortaya konan sermayenin yüksek olduğu ve işlerin kesinlikle riske atılamayacağı bir sektör olan otomotiv sektörü için gerekli olan TS ISO 16949 belgesi için danışmanlık hizmeti almanız gerekebilir. Hızla daha güçlü bir rekabet ortamı içinde olmanız gerekeceği için zaman sizin için çok önemlidir ve biz bunun farkındayız. İletişime geçin siz de bu ortamda vakit kaybetmeden yerinizi alın.