ISO 22301

Yatırım Teşvik Belgesi Ne İçin Alınır

Firmaların kendi bünyelerinde işlerini ilerletmek ve yeni yatırımlar yapmak amacı ile başvurdukları destek belgesidir. Üretimi arttırmak, iş gücünü güçlendirmek, kullanılan iş makinelerini yenileyerek daha modern bir sistem içinde çalışmakla maçı ile devlete başvuracakları bu belge için gerekli olan işlemleri yaptırmaları gerekmektedir. Firmalar büyüyebilmek için bu destekleri almak zorundadır. Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan yatırım teşvik belgesi üreticinin sağlayabileceği ek yardımları içermektedir.

Belge kapsamında alacakları ithal ve yerli makine ve kullanımlar KDV kapsamında istisnadır. Ayrıca İthalat Rejimi Kararı gereği gümrük vergisi ve toplu konut fonundan da istisna gösterilen makine teçhizatlar firmaların kendilerini geliştirip büyütebilmeleri için oldukça avantajlıdır. Firma sahibinin iki yıl içinde kendini 1000 ABD doları ihracat yapabileceğini onaylaması ile kredi alımı, tapu tescil işlemleri gibi düzenlenen bazı belgeler damga vergisinden de muaf tutulacaktır. Bu miktarı ödeyebileceğini taahhüt eden firmalar bu uygulamadan en hızlı şekilde yararlanabilme hakkına sahip olur.

Yatırım teşvik belgesi öncelikli yapılacak olan yatırımların niteliğine ve yerine göre derecelendirilmiştir. Öncelikli yerler için 2000.000 YTL olarak belirlenen tutar gelişmiş yerler için 400.000 YTL olarak belirlenmiştir.

Yatırım yapılacak yerin doğal şartları, konumu ve gelişmişlik düzeyi incelenerek ön görülen yatırım Teşviki Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından veya yetkisi olan Sanayi Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Çalışır durumda olan firmalar için son yılın vergi bilançoları, gelir tabloları, yapmış olduğu işin kapasitesini gösteren raporlar, noter onaylı imza sirküleri, merkez bankası dekontu, yatırım yapılacak yer kira ise kira sözleşmeleri, vergi dairesinden alınmış gelir tablosu ve hesap numarasını gösteren belge, tapu sahibinin imzası olan beyanname, makine teçhizat bilgileri, yatırım bilgi formu gerekmektedir.

Yatırım teşvik belgesi almak isteyen firmalar en az altı ay içinde gerekli olan belgeleri tamamlayarak başvurularını sonlandırmalıdır. Yatırım tamamlama vizesi olarak bilinen kabul belgeleri müracaatı değerlendiren kuruluş tarafından onaylanmalıdır. Yatırım süresinin bitiminde tamamlanamayan belgeler için ek süre verilecek olan yatırımcıların bu ek süre içinde yapacakları işlemleri tamamlaması zorunludur.