ISO 27001

İSO 27001 Bilgi Güvenliği Belgesi

Üretici, ithalatçı veya ihracatçı, küçük veya büyük işletmeler, üretim alanı ne olursa olsun tüm iş hayatını belli yasalar çerçevesinde yürütürler. Firmaların hesapları, üretim veya kendilerine ait kişisel ve kurumsal bilgilerinin 3. Bir şahıs veya firmanın eline geçmesi firmanın belki de tüm mal varlığını veya prestijini kaybetmesi anlamına gelir. Bu yüzden gerek çalışan, gerek işveren ve gerekse iş yerine ait en ufak bir bilginin bile koruma altına alınması yasalar gereği uygun görülmüştür. Bu yasaya göre firmaların tüm bilgileri İSO 27001 bilgi güvenliği belgesi kapsamında koruma altına alınmıştır.

İmalat veya ithalat yapan kurumların risk planları, iş ortamındaki görev ve sorumlulukları da bu belge ile yasal denetlemelere açık bırakılmıştır. Kurum bilgi güvenliği kapsamında aldığı tüm önemleri ve bu konuda personel veya şahısların karşılaşacağı bilgileri personele bildirmelidir. İşveren ve işçilerin bu konu hakkında birlikte hareket edip yaşanacak tehlikeleri ortadan kaldıracak veya az bir zararla bu tehlikelerden korunmalarını sağlayacak bir yasadır.

İSO kalite ve yönetim dahilinde yönetmelikte belirtilen ve firmalardan bu yönetmeliğe uygun hareket etmesi istenen her madde ve belge her türlü işletme için geçerlidir. Bu belgeleri almak tek başına yeterli değildir. Çünkü yapılan denetlemelerle iş yerlerinde bu yönetmelik usullerine uygun hizmet verilip verilmediği de detaylı olarak incelenmektedir. Belki de yıllarca çalıştığınız didindiğiniz bir iş yerinde tam hedefinize ulaşmışken usule uygun olmayan bir madde sonucu sil baştan yapabilirsiniz. Bu yüzden tedbiri önceden alıp yasal sorumlulukları harfiyen yerine getirmeniz en doğrusudur.

Tüm İSO kalite belgeleri gibi İSO 27001 bilgi güvenliği belgesi de işletmelerin bilgi güvenliği kapsamında hazırlaması gereken belgelerdir. Bilgi güvenliğiniz yalnızca sizin için değil müşterileriniz için de önemlidir. Müşteriye güven vermeniz için bilgi güvenliği kapsamında hizmet vermeniz şarttır. Ancak bu konuda nasıl bir yol izlemeniz gerekir ve sistemi oluşturmak için neler yapmanız gerekir? Bu konuda firmamızdan danışmanlık desteği alabilirsiniz. Müşterilerimiz bizim için tek seferlik değil devamlı çalıştığımız iş ortaklarımızdır.