OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İŞ Sağlığı ve Güvenliği İçin Ohsas 18001 Belgesi

Yeni açılan bir işletme veya üretim ve hizmete devam eden tüm işletmeler çalışma ortamında personel için güvenli bir ortam hazırlamak zorundadırlar. İşçilerin ve personelin çalışma hayatı boyunca haklarını koruma altına alan bu yasa sağlık ve iş güvenliği unsurlarını kapsar. Günümüzde kaçak işçi çalıştıran, bununla sigorta ve vergi kaçırmayı hedefleyen yüzlerce işletme vardır. Bu tür işletmelerde gerekli önlemler alınmadığı ve yasalara uygun bir ortam sağlanmadığı için sakatlık veya ölümle sonuçlanacak kazaların olması da kaçınılmazdır. Bu tür işletmelere fırsat vermemek için çalışanların da bu konuda bilinçli olup haklarını araması gerekmektedir.

Çalışanlar öncelikle bu tür işletmeleri şikâyet etmekle yükümlüdür. İş sağlığı ve yönetim sistemi dahilinde çalışanlara gerekli eğitimler verilir ve işletmelerde güvenli bir çalışma ortamı sağlanır. Aslında bu konuda duyarlı davranan ve Ohsas 18001 belgesi kapsamındaki tüm yönetmelik maddelerini uygulayan işletmeler öncelikle kendi prestijlerini artırırlar. Çünkü hakları korunan işçiler daha verimli bir şekilde çalışacak ve bunun firmaya getirisi yüksek olacaktır. Diğer bir anlamda işletme kalitesi ile bilindiği için kısa sürede geniş pazarlara açılma olanağına sahip olacak.

İş sağlığı ve güvenliği için önlemlerin alındığı bir ortam hazırlanır. Örneğin işçilerin üretimde kullanacakları makineler ve iş hakkında eğitim almaları gerekir. Eğitim hem işçiler hem de işveren için motivasyonun artması ve buna bağlı olarak verimliliğin artması anlamına gelecektir. Üretilen veya işlenen hammaddenin sağlık açısından zararlı veya tehlikeli bir madde olması da ciddi bir sorumluluk gerektirir. Bu tür durumlarda gerekli önlemlerin alınması ile yaşanacak tehlikeler aza indirilir. Diyelim ki işçi her türlü önlem alındığı halde elektrik kontağı veya makinelerdeki bir aksaklık yüzünden kaza yaptı ve sakat kaldı. Bu durumda iş yeri bu işçinin tazminatını ödemekle yükümlüdür.

İş yerlerinizde yönetmeliğe uygun üretim yapmak için Ohsas 18001 belgesi alma zorunluluğu vardır. Bu belgenin hazırlanması ve iş yerinde istenen çalışma ortamının sağlanması için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Tüm bu işlemler sizin için zor ve karmaşık olabilir. Ancak bu bizim uzmanlık alanımız olduğu için müşterilerimize en hızlı ve sorunsuz hizmet olanağı sunmaktayız.