Markaya İtiraz İşlemi

Markaya İtiraz İşlemi Yapabilir Miyiz?

Marka tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsü her ay binlerce kişinin başvurusunu incelemeye alır. Yapılan incelemelerde başvurusu yapılan isim veya logonun diğer bir marka ile benzerliği veya aynısı olması halinde başvuru onayı verilmez. Bu konuda verilen Red kararı kişiye veya taraflara bildirilir. Ancak firmanın veya şahsın bu karara yasal olarak itiraz hakkı vardır. Gerekli belgelerin toplanması ve bu konuda 3. Bir şahsın şahitliği ile itirazını gerçekleştirebilir. İtiraz için yönetmelikte belirtildiği gibi bir dilekçe hazırlanır ve dosya şeklinde tekrar Türk patent enstitüsüne sunulur. Karar yeniden reddedilebilir. Ancak firmaya veya şahıslar için yeni bir itiraz hakkı vardır. Ödenecek vekil ücreti ve istenen harç karşılığında bu itiraz yapılır.

Belgelerin toplanması ve itiraz sebebi olan evrakların düzeltilmesi ile itiraz yeniden incelemeye alınır. Marka tescil onayı alan firmaların ise bu konuda takip yapması ve markayı hizmete sunması önemlidir. Marka tescili alan bir firma veya kişi başka bir firmanın kendi ismini kullanması halinde şikâyet hakkına sahiptir. Şikâyetini gerekli mahkemeye bu konuda istenen belgelerle yapması şarttır. Aynı zamanda firma karşı taraftan maddi kayıp için şikâyette bulunup tazminat alabilir. Şikâyetler yalnızca marka ismi veya logosu için değil o isimde üretilen taklit ürünler için de yapılabilir. Bu konuda açılan davalarda firma mülkiyete el koyma talebinde bulunur ve alacağı tazminatla bu durum dengelenmiş olur.

Markaya itiraz işleminin usulüne uygun yapılması gerekir. Ancak firmalar bu tür resmi işlemlerde hem zaman hem de tecrübe açısından zorlanırlar. Firmalara itiraz işlemi için hizmet sunan danışmanlık firmamız tecrübeli ve profesyonel bir ekiple 2. Bir davaya gerek bile kalmadan markanız için tescil izin belgesini alır. İtiraz için sizden istenen belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması bu işi zaman içinde defalarca gerçekleştirmiş firmamızın uzmanlık alanıdır. Marka sorgulama, marka tescil başvuru işlemleri ve marka itiraz işlemleri başta olmak üzere İSO kalite ve hizmet kapsamında ihtiyacınız olan tüm belgelerin hazırlanıp gerekli kurumlara sunulması için online iletişim avantajlarımızdan yararlanabilirsiniz.