OSGB Hizmeti

İş Yerlerinde Sağlık Ve Güvenlik İçin Osgb İzinleri

İş yerlerinde çalışanların güvenliği ve iş yerinin iyileştirilmesi için şirketlerin ve firmaların uyması gereken zorunluluklar vardır. Ortak sağlık güvenlik birimi olarak da ifade edilen ve İSO kalite ve iş güvenliği kapsamında ele alınan Osgb belgeleri iş yerinde en az 50 işçi çalıştıran şahıs ve firmaların hazırlaması gereken bir belgedir. Bu yasaya göre işçilerin sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi, eğitim danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin verilmesi, ilkyardım ve acil müdahale, kayıt ve istatistik görevlerinin denetimi yapılıp bu konuda gerekli dosya ve belgelerin hazırlanması gerekir.

Bu yasaya göre işçilere verilen eğitim ve bilgilendirme seminerleri, iş ortamlarında verimin artırılması ile birlikte işçilerin bilinçlenmesi hedeflenir. İş yerinde ani kazalar veya sağlık sorunları halinde ilk yardımı yapabilmek için ilkyardım ve acil müdahale seminerlerinin alınması artık zorunludur. İşçilerin kaza durumlarında geleceklerinin maddi anlamda garanti altına alınması için sigorta ve tazminat hakkı vardır. Aslında bu bir ülkenin aynı zamanda uluslararası standartlarda hizmet veren bir iş hayatı oluşturduğunun göstergesidir.

Çalışma ortamı ise iş hayatında kaliteli bir üretim ve verim kadar yine işçilerin sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir yasa maddesidir. Bu şartlarının hepsine uyulup uyulmadığı ise resmi olarak görevli kişiler tarafından yapılır. Eğer bu maddelerden biri bile eksik olursa iş yerinin ceza alması söz konusudur. Bu eksiklikler giderilmediği sürece iş yeri kapatılmaya kadar ceza alabilir.

Çalışanların haklarının korunmadığı ve kaçak işçi çalıştırarak sigortadan para kaçırmaya çalışan kişi ve kurumlarda en ağır para cezası ve iş yeri kapatma cezası alırlar. Böyle bir ortamda sigortasız bir işçinin kaza yapması halinde ise cezai yaptırımlar hapis cezasına kadar yükseltilir.

Bu kayıtların düzeli yapılması da son derece önemlidir. Bu yüzden firmalar kayıtların yasal ve düzenli takibi için yasal danışmanlık hizmeti alırlar. Her türlü iş ortamı için firmamız uygun fiyatlı ve güvenilir danışmanlık hizmeti vermektedir. Web sitemizden bu konudaki incelemelerinizi yapıp bizimle iletişime geçebilirsiniz.