TSEK/TSE Ürün Belgelendirme

TSE İzin Belgesi Nasıl Alınır, Ne Kadar Süre Geçerlidir?

TSE belgesi Türk standartlarına uygun imalat yapan firmalara verilen belgedir. Aynı zamanda kalite belgesi olarak da ifade edebiliriz. TSE belgesi almak için üretimin yasalara uygun olarak yapılması gerekir. Gıda sektörü başta olmak üzere Türk markası olarak üretim yapan tüm firmalar TSE belgesi almakla yükümlüdür. Gerek üretim, gerek ithalat ve ihracatta bu belgenin olması aynı zamanda ürünün Türk markası olduğunu ifade eder.

TSE belgesi firma veya marka adına düzenlenir. Ürün üzerinde bulunması gerekir ve ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. Bu belge aynı zamanda markayı, markanın cinsini ve türünü, tipini bildiren ve geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Her yeni üretim için tek tek tüm ürünler için yeniden TSE belgesi onayı almak gerekir. Bu süreçte marka ürününü yurtiçi ve yurt dışı piyasalarda satışa sunar. Ancak ithalat ve ihracat için diğer izin belgelerinin alınması gerekir.

TSE belgesinin bir de tüketiciye bakan yönü vardır. Tüketici bu belgeyle ürünün denetimlere tabi tutularak üretildiğini bilir ve güven duyarak tüketir. Ürün hakkında herhangi bir şikâyet olduğu zaman tüketici hakları sonuna kadar korunur. Verilen hizmetin kalitesini, güvenilirliği ve ürünün mevzuata uygun ortamlarda üretildiğini gösteren bir belgedir.

TSE başvurusu için gereken belgeler; üretim yapan kuruluşun yasal çerçevede imalat yaptığını gösteren noter tasdikli belge bu dosyada bulunmalıdır. Kurumu temsil eden kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, marka tescil belgesi, kurumlar arasında yapılan sözleşmelerde bu dosyada istenen belgelerdir. Bu belgelerin yasala uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı denetlenir ve kurumlara TSE belgesi onayı verilir.

TSEK belgesi; yabancı firmaların söz konusu ürünlerini Türk standartlarına uygun olarak ürettiğini veya bu kriterler çerçevesinde üretildiğini belgeler. Bu belge yabancı firmalar TSEK belgesi alır, ithalat, ihracat ve üretim yapar. TSEK izin belgesinde de aynı TSE belgesinde olduğu gibi markanın tipi, türü, üretim tarihi ve son kullanma tarihi yazılır. Geçerliliği 1 yıl olan TSE ve TSEK belgelerini daha kolay alıp iş verimini artırmak için firmamızdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.